Tjänster

Klienter, Server, Lagring & Applikation

Basen i all form av IT-verksamhet är lagring och processeringen av information, det är ständigt en kraftig utveckling inom detta område till syfte att kunna ge hög tillgänglighet, bra prestanda och kostnadseffektivitet.

Molntjänster, molndrift och molnbackup

Cloud Computing, eller molntjänster som vi kallar det i Sverige, innebär att man istället för att köpa, hyr de komponenter (och tjänster) man behöver för organisationens serverdrift (programvara, infrastruktur, datalagring, kapacitet och expertkompetens).

Nätverk

Nätverket är den viktigaste faktorn för att få en fungerande IT-miljö. Vi drivs därför av övertygelsen om nätverket som en strategisk resurs – plattformen för hela verksamheten.